Lønns og honorarsatser

Har du kjøpt årets satser allerede, eller er du medlem i PFF?

Enkeltpersoner som er medlem i PFF og organisasjoner som allerede har kjøpt årets satser kan finne disse ved å logge inn.

Lønns- og honorarsatser 2021/22

kr 150,00

Det legges hvert år ned et omfattende arbeid med å justere vår forslag til honorarer og lønn, arbeidsvilkår og andre rettigheter knyttet til våre medlemmer, og dette arbeidet må vi ha dekket for å fortsatt tilby våre tjenester. Mange menigheter og forkynnere bruker våre satser, i og utenfor pinsebevegelsen.

PFF legger ned mye frivillig dugnadsarbeid for å være en seriøs aktør i forbindelse med fastsettelse av lønnssatser for forkynnere. Blant annet er det et eget lønnsutvalg (bestående av ulike ledere/eldste/) som med jevne mellomrom blir kontaktet for å samordne nivået mellom store og mindre menigheter, samt nivået i sammenlignbare yrker.

For 150,- får du tilgang til dokumenter med råd og veiledning relatert til lønns- og honorarsatser. Pakken er gratis for PFF medlemmer. Dersom du er medlem, vennligst logg inn for å få tilgang.

Kategori: