Overgang til fremtidsrettet lønnssystem

Skrevet av Styreleder

08/09/2022

Sammen med Pinsebevegelsens personalutvalg ha Forkynnerfellesskapet utarbeidet et nytt lønnssystem, som er bedre tilpasset de kravene som vi møter i et moderne arbeidsliv. Det nye systemet er mer finmasket enn det gamle, og det tas hensyn til kompetanse/utdanning, ansvar, menighetsstørrelse og ansiennitet når lønnen skal fastsettes.

I den forbindelse har vi fjernet nettbutikken og innloggingsfunksjonen som menigheter tidligere brukte for å få tilgang til lønnssystemet. Satsene kan fås ved henvendelse til PFF eller Lederrådet. 

Det har vært en viktig målsetting å lage et lønnssystem som er fremtidsrettet og som bygger på grunnleggende prinsipper som vi finner både i næringsliv, det offentlige og i kirkesamfunn. Utdanning og belønning av utdanning er grunnleggende. Samtidig skal dette balanseres mot at mange oppgaver i pinsebevegelsen og menighet bæres oppe av en stor frivillig innsats på mange plan, også av høyt utdannede medarbeidere. Det er også behov for å ivareta ansatte som i kraft av erfaring og realkompetanse innehar viktige stillinger og funksjoner.

Andre artikler som kanskje er av interesse

INVITERER TIL INSPIRASJONSDAG

Colin Dye besøker Filadelfia Fredrikstad 12.-14.mars Alle kvelder kl 1900. I tillegg er det en samling med spesielt...

Velkommen til årsmøte!

Velkommen til årsmøte!

Årsmøtet nærmer seg! Etter to år med pandemi og restriksjoner på sammenkomster ser vi fram til endelig å kunne møtes...