Overgang til fremtidsrettet lønnssystem

Skrevet av Styreleder

08/09/2022

Sammen med Pinsebevegelsens personalutvalg ha Forkynnerfellesskapet utarbeidet et nytt lønnssystem, som er bedre tilpasset de kravene som vi møter i et moderne arbeidsliv. Det nye systemet er mer finmasket enn det gamle, og det tas hensyn til kompetanse/utdanning, ansvar, menighetsstørrelse og ansiennitet når lønnen skal fastsettes.

I den forbindelse har vi fjernet nettbutikken og innloggingsfunksjonen som menigheter tidligere brukte for å få tilgang til lønnssystemet. Satsene kan fås ved henvendelse til PFF eller Lederrådet. 

Det har vært en viktig målsetting å lage et lønnssystem som er fremtidsrettet og som bygger på grunnleggende prinsipper som vi finner både i næringsliv, det offentlige og i kirkesamfunn. Utdanning og belønning av utdanning er grunnleggende. Samtidig skal dette balanseres mot at mange oppgaver i pinsebevegelsen og menighet bæres oppe av en stor frivillig innsats på mange plan, også av høyt utdannede medarbeidere. Det er også behov for å ivareta ansatte som i kraft av erfaring og realkompetanse innehar viktige stillinger og funksjoner.

Andre artikler som kanskje er av interesse

Velkommen til årsmøte!

Velkommen til årsmøte!

Årsmøtet nærmer seg! Etter to år med pandemi og restriksjoner på sammenkomster ser vi fram til endelig å kunne møtes...

Julehilsen 2020

Julehilsen 2020

Kjære kollega! Året 2020 er på hell, og for et år det har vært! Kirker har vært stengt og stevner er avlyst. Vi har...