INVITERER TIL INSPIRASJONSDAG

Forkynnerfellesskapet inviterer til inspirasjonsdag med Colin Dye 14.mars. Han har 50 års erfaring som forkynner, men fortsetter i ny tjeneste i sin livsreise. Kanskje denne dagen kan bli en dag for deg der «himmelen kysser jorden»? Året 2023 er så vidt kommet ut av...

Lønns- og honorarsatser 2019/20

Nå er årets utgave av Lønns- og Honorarsatser lagt ut på nett! Individuelle medlemmer av Pinsebevegelsens Forkynner-Fellesskapet finner disse etter innlogging HER. For menigheter og andre som kjøper årlig tilgang til satsene kan de oppdaterte satsene kjøpes...

Årsmøteinnkaling

PFF’s årsmøte holdes under Pinsebevegelsens årsmøtekonferanse på Hedmarktoppen tirsdag 5. juni.   Saksliste:   Konstituering (gjøres felles) Styrets Årsrapport Årsregnskap 2018 Budsjett 2019 Vedtektsendring Valg Vel møtt!...

PFF’s årsmøte 2019

Hei alle medlemmer av PFF!   Første frist for påmelding til LED nærmer seg, og noen spør om det blir årsmøte i forkant av LED, slik det har vært tidligere år. Det har fremkommet ønsker fra noen medlemmer om å flytte årsmøtet til et annet tidspunkt, og styret har...

Oppdaterte lønns- og honorarsatser

Årets lønns- og honorarsatser er nå lansert og tilgjengelige på våre nettsider. Det legges hvert år ned et omfattende arbeid med å justere vår forslag til honorarer og lønn, arbeidsvilkår og andre rettigheter knyttet til våre medlemmer, og dette arbeidet må vi ha...

Innkalling årsmøte

  Årsmøte i PFF   Med dette inviteres du til PFF’s årsmøte, som også i år avholdes på Oslofjord Convention Centre, før oppstart av LED. Det blir et svært viktig årsmøte, hvor vi legger føringer for PFF’s virksomhet de neste årene, og vi oppfordrer alle...