INVITERER TIL INSPIRASJONSDAG

Colin Dye besøker Filadelfia Fredrikstad 12.-14.mars Alle kvelder kl 1900. I tillegg er det en samling med spesielt fokus på ledere, invitert av Pinse Østfold og Forkynnerfellesskapet tirsdag 14.mars kl 1400. Han har 50 års erfaring som forkynner, men fortsetter i ny...

Lønns- og honorarsatser 2019/20

Nå er årets utgave av Lønns- og Honorarsatser lagt ut på nett! Individuelle medlemmer av Pinsebevegelsens Forkynner-Fellesskapet finner disse etter innlogging HER. For menigheter og andre som kjøper årlig tilgang til satsene kan de oppdaterte satsene kjøpes...

Årsmøteinnkaling

PFF’s årsmøte holdes under Pinsebevegelsens årsmøtekonferanse på Hedmarktoppen tirsdag 5. juni.   Saksliste:   Konstituering (gjøres felles) Styrets Årsrapport Årsregnskap 2018 Budsjett 2019 Vedtektsendring Valg Vel møtt!...

PFF’s årsmøte 2019

Hei alle medlemmer av PFF!   Første frist for påmelding til LED nærmer seg, og noen spør om det blir årsmøte i forkant av LED, slik det har vært tidligere år. Det har fremkommet ønsker fra noen medlemmer om å flytte årsmøtet til et annet tidspunkt, og styret har...

Oppdaterte lønns- og honorarsatser

Årets lønns- og honorarsatser er nå lansert og tilgjengelige på våre nettsider. Det legges hvert år ned et omfattende arbeid med å justere vår forslag til honorarer og lønn, arbeidsvilkår og andre rettigheter knyttet til våre medlemmer, og dette arbeidet må vi ha...

Innkalling årsmøte

  Årsmøte i PFF   Med dette inviteres du til PFF’s årsmøte, som også i år avholdes på Oslofjord Convention Centre, før oppstart av LED. Det blir et svært viktig årsmøte, hvor vi legger føringer for PFF’s virksomhet de neste årene, og vi oppfordrer alle...