Styreleder


Rolle i styret: Styreleder

Pastor Tjenester: Bibelundervisning, Hyrde, Omsorg, Undervising/Kurs

Styremedlemmer


Rolle i styret: Styremedlem


Rolle i styret: Styremedlem

Hovedpastor / Styreleder ved Pinsekirken Tabernaklet Bergen
Hovedpastor Tjenester: Bibelundervisning, Familiemøter, Hyrde, Lovsang (gitar), Lovsang (piano), Undervising/Kurs


Rolle i styret: Styremedlem

Pastor/Psykiatrisk sykepleier/Familieterapeut ved Privat/offentlig sektor
Pastor Tjenester: Hyrde, Omsorg, Undervising/Kurs


Rolle i styret: Styremedlem


Rolle i styret: Styremedlem

Jordmor ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF


Rolle i styret: Styremedlem


Rolle i styret: Styremedlem

Stab


Rolle: Kasserer

Tjenester: Bibelundervisning, Hyrde, Pensjonistmøter, Ungdomsmøter


Rolle: Kasserer, Rådgiver lønn og satser


Rolle: Webansvarlig

Leder for kontaktsenter ved Evangeliesenteret
Pastor Tjenester: Bibelundervisning, Helbredelse, Lovsang, Omsorg, Undervising/Kurs, Ungdomsmøter

TOP