Søk om medlemskap

Søknadsprosess

Søk om medlemskap

Som medlem i PFF er du del av et landsdekkende nettverk og har tilgang til en rekke fordeler. Dersom du ønsker å bli medlem kan du fylle ut skjema under.

Behandling

Din søknad vil bli behandlet på neste styremøte. Dette kan ta inntil 2 måneder.

Motta tilgang

Dersom din søknad blir godkjent vil vi tilsende all nødvendig informasjon over epost, inkludert innlogging til våre nettsider.

Vedtekter relatert til medlemskap

3.1.1. Forutsetning for medlemskap er tilhørighet og anbefaling fra en norsk pinsemenighet. Med en norsk pinsemenighet menes en menighet som har adgang til pinsebevegelsens Samtaleforum.

3.2.1. Krav til medlemskap er forkynnere og menighetsansatte som står i en hel – eller deltids forkynnertjeneste, hjemme etter ute i misjon.

3.2.2. Med forkynnertjeneste inkluderes også personer som står i en aktiv formidling av evangeliet i eldre- og omsorgsarbeid eller for eksempel barn- og ungdomsarbeid. Dette gjelder også personer som formidler evangeliet gjennom ulike medier som for eksempel radio, TV og Internett.

3.2.3. Definisjon av begrepet <<forkynner>> overlates til den lokale menighet.

3.3.1. Søknad om medlemskap sendes på fastsatt skjema til styret ved styreleder.

3.4.1. Medlemskap kan opprettholdes om en av ulike årsaker ikke lenger er aktiv i tjenesten.

3.5.1. Medlemskap varer til skriftlig utmeldelse foreligger. Enhver som melder seg ut har mulighet til å søke om medlemskap igjen, om det møtte være ønskelig. Utmeldte medlemmer kan også søke om videreføring av gruppelivsforsikringen, selv om det koster mer, og fremdeles uten helseattest/bedømmelse. Det kan skje ved at man selv tar kontakt med Knif Trygghet Forsikring AS, (www.kniftrygghet.no) og tegner samme forsikring på nytt.

3.5.2. Betaling av gruppelivsforsikring er obligatorisk for alle medlemmer, bortsett fra de som er fylt 70 år, er 100% uføretrygdet, eller har gruppelivsforsikring i KNIF gjennom sin lokale menighet eller organisasjon.

3.5.3. Manglende innbetaling av kontingent eller forsikringspremie innen 1.oktober for påfølgende år fører til opphør av forsikring og medlemskap i PFF.

3.5.4. Øvrige forhold som kan føre til utmelding er tilbaketrekking av godkjenning fra lokal menighet, motarbeidelse av PFF’s vedtekter, samt klare svikt på det teologiske, etiske eller moralske området.

3.6.1. Tvilsspørsmål vedrørende medlemskap avgjøres av styret

TOP