Innlegg

I Åndens kraft

Skrevet av: Solfrid Jebsen | Publisert: 09/30/2017

Etter å ha sirklet rundt Bibelens ord om da Jesus ble fristet i ørkenen, ledet Ånden meg til å ta en titt på hva som skjedde før – og etter denne hendelsen . Det jeg ble gjort oppmerksom på var(Les mer)

Sekulær humanisme

Skrevet av: Torolf Karlsen | Publisert: 09/30/2017

Et liv hvor Gud er totalt fraværende Mot endens tid har verdenssamfunnet fått seg en ny religion som i grunnen er svært gammel. Sekulær humanisme er den mentale rammen som dominerer vårt samfunn. Tankegangen som springer ut fra denne typen(Les mer)

Bli fylt av Ånden!

Skrevet av: Torolf Karlsen | Publisert: 09/30/2017

Vi lever i pinsens århundre. Det er altså 100 år siden Ånden falt på ny i Los Angeles og andre steder i verden. Søkende sjeler strømmet til møtene og tusener opplevde Åndens dåp med tunger som tegn. De som sa(Les mer)

Bibelstudie: Hva skal vektes høyest – det personlige kallet eller familien

Skrevet av: Admin | Publisert: 09/30/2017

Er det slik at det personlige kallet overgår hensynet til familien? Hvilken betydning skal hensynet til egen familie ha i forhold til Guds ord? Øyvind Valvik Hva mener Jesus egentlig med disse sterke versene? Matt 10:37 Den som elsker far(Les mer)

Bibelen: Udødelighet og evig liv

Skrevet av: Torolf Karlsen | Publisert: 09/30/2017

Er det riktig at døden kom inn i verden ved syndefallet? Hvis dette stemmer, så er det synden som er grunnlaget for dødens kraft. Dersom Adam og hans hustru Eva ikke hadde tatt av den forbudne frukten, ville de ha(Les mer)

Bundet av mindreverdighet og forkastelse

Skrevet av: Odd Arvid Stykket | Publisert: 09/30/2017

Nedenstående utklipp er hentet fra en misjonærs rapport for mars 2007 til utsendermenigheten sin i USA, han arbeider i en pinsemenighet i Norge. Selv har jeg vært noen turer utenlands siste året, og kjenner igjen beskrivelsen hans i fra det(Les mer)

“Søndag – gudstjänst i en ny tid”

Skrevet av: Admin | Publisert: 07/22/2017

Forfatter: Robert Eriksson, Joel Halldorf m.fl. // Forlag: Libris Forlag “Søndag – gudstjänst i en ny tid” Mange pinsemenigheter har gått bort fra begrepet «møte» og har begynt å holde «gudstjeneste» i stedet. Andre menigheter faller ned på andre løsninger og(Les mer)

Tilbakeblikk

Skrevet av: Admin | Publisert: 07/22/2017

Pinsebevegelsens Forkynner-Fellesskap (PFF) ble stiftet i et godt besøkt møte under Predikantkonferansen i Filadeflia, Oslo, onsdag den 8.februar 1995. Møtet var innkalt av en komité som ble oppnevnt i 1993 og som var bedt om å arbeide videre med spørsmålet(Les mer)

Sommerfugl eller såkorn

Skrevet av: Admin | Publisert: 07/22/2016

Da Jesus underviste sine disipler hentet han mange metaforer og bilder fra natur og landbruk. Ikke vanskelig å forstå, det var jo i et slikt miljø han vandret. En gang sa han dette: Og han sa: «Med Guds rike er(Les mer)

“Face to Face 2015 ” en fantastisk inspirasjon for nordlendinger.

Skrevet av: Admin | Publisert: 05/09/2015

Åtte mennesker brukte tida si og åpna pengeboka og reiste ned for å være med på “Face-to-face” i palmehelga. Hvorfor i all verden? Spør du meg. Jo, jeg var en av dem og vi ble tent på en visjon vi(Les mer)


Dette innholdet er kun for medlemmer i PFF, vennligst logg inn eller kontakt web@forkynnerfellesskapet.no for å få tilgang.
Les om PFF medlemskap | Søk om medlemskap | Logg inn

TOP