Pinsebevegelsens Forkynnerfellesskap

PFF har siden 1995 arbeidet for mer ordnede forhold for forkynnere med henhold til ansettelser, lønns– og arbeidsforhold, regionsarbeid, kurs og forkynnerdager, honorar ved møtebesøk og lignende.

Medlemskap i PFF

PFF er et felleskap for deg som jobber med evangeliet.

Medlemskontigenten er for 2020 på kr.400,-, og den gruppelivsforsikringen er på ca.2300,-. Gruppelivsforsikringen er obligatorisk for medlemmer under 70 år.  Forsikringen kan deles i to og betales hvert halvår. Utbetalingen ved død er på 15G. Pr 2020 så er 1G (folketrygdens grunnbeløp) på 99.858,-, utbetaling vil da i 2020 være på 1.497.870,-. Grunnbeløpet justeres opp hvert år for å følge lønns- og prisstigning.

Vi arbeider for å forbedre dine arbeidsforhold både sosialt, åndelig, praktisk og økonomisk. Medlemskap i PFF kommer med en rekke fordeler inkludert:

Vi jobber aktivt med å holde våre medlemmer oppdatert gjennom veiledning og forslag til retningslinjer. Tidligere styremedlem i PFF Anders Undheim som også har vært pastor i flere perioder er revisor og regnskapsfører, og det er valgt ut nøkkelpersoner fra menigheters administrative ledelse, arbeidsgiversiden, forkynner og regnskaps- og budsjettansvarlige, som det drøftes nivåer, rettigheter og plikter med.

I forbindelse med den årlige LED-konferansen avholder vi årsmøte for PFF med faglig, sosialt og åndelig innhold. Vi har gjennom årene hatt egne regionssamlinger som nå er lagt under LED regional. Vi har hatt studieturer til Israel, Tyrkia og USA, og turer og fellesskapssamlinger rundt i landet, som videreføres når det er behov og anledning. Kom gjerne med forslag.,

Vi er til stede for å gi råd, veiledning og støtte når våre medlemmer er i vanskelige situasjoner. Ta kontakt med styreformann eller en du kjenner i styret for å drøfte vanskelige situasjoner knyttet til forkynnertjenesten.

Vårt medlemskap inkluderer svært gunstig tilgang til gruppelivsforsikring. Det er en solidaritetsforsikring som er svært viktig for en del av våre medlemmer som ikke har mulighet for tilsvarende forsikring andre steder. Den gir mye for pengene, og kommer alltid i tillegg. Det betyr at også for deg som føler den er overflødig så vil den utløse rettigheter og støtte i tillegg til forsikring du eventuelt allerede måtte ha. Den er gunstig fordi den er tegnet gjennom kristenfolkets eget forsikringsselskap KNIF Trygghet, men betingelsen er et alle PFF sine medlemmer er med.

Våre medlemmer får tilgang til rabatter og medlemsfordeler i KNIF. Se www.knif.no og under ansatte, for å se hva som finnes av gunstige avtaler på en mengde områder.

Våre medlemmer får full tilgang til alt innhold og ressurser på våre nettsider. Vi oppfordrer til å bidra med prekennotater, flere tips til nyttige websider, og til å legge inn informasjon om sin tjeneste. Vi ønsker å bidra til å formidle kontakt mellom menigheter og forkynnere, og at forkynnere skal få fortalt hvilke type tjeneste de selv opplever at de har

TOP