Lønns- og honorarsatser

Det legges hvert år ned et omfattende arbeid med å justere vår forslag til honorarer og lønn, arbeidsvilkår og andre rettigheter knyttet til våre medlemmer, og dette arbeidet må vi ha dekket for å fortsatt tilby våre tjenester. Mange menigheter og forkynnere bruker våre satser, i og utenfor pinsebevegelsen.

PFF legger ned mye frivillig dugnadsarbeid for å være en seriøs aktør i forbindelse med fastsettelse av lønnssatser for forkynnere. Blant annet er det et eget lønnsutvalg (bestående av ulike ledere/eldste/) som med jevne mellomrom blir kontaktet for å samordne nivået mellom store og mindre menigheter, samt nivået i sammenlignbare yrker.

Icon

Lønns- og honorarsatser 2019/20

96.69 KB 218 nedlastninger Anbefalte retningslinjer for lønns- og honorarsatser. ...

Icon

Lønns- og honorarsatser 2018/19

96.69 KB 133 nedlastninger Anbefalte retningslinjer for lønns- og honorarsatser. ...

Icon

Stillingsbeskrivelse PFF Mal 20.90 KB 21 downloads

...

Icon

Forslag til ansettelseskontrakt 15.65 KB 41 downloads

...

TOP